top of page

Open deuren beleid


Kinderdagverblijf De Liefste voert aan het begin- en het einde van de dag een open deuren beleid. De reden dat De Liefste is gaan werken volgens het open deuren beleid ligt bij de visie dat het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen positief werkt. De kinderen wennen aan meerdere pedagogische medewerk(st)ers en op het moment dat de eigen pedagogisch medewerk(st)er ziek of op vakantie is wordt het kind alsnog opgevangen door een voor het kind bekende pedagogisch medewerk(st)er en zal het afscheid zonder moeite verlopen.

Het open deuren beleid houdt in dat op De Liefste ‘s morgens van 7.30 uur tot 8.30 uur en ’s avonds van 17.30 uur tot 18.30 uur de groepen gezamenlijk worden opgevangen. De groep waar het kind officieel geplaatst is heet de stamgroep van het kind. De kinderen van twee stamgroepen worden samen opgevangen op één vaste stamgroep (dit is voor de duidelijkheid altijd dezelfde groep), dit gebeurt vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur en van 17.30 uur tot 18.30 uur. Om 8.30 uur worden de groepen opgesplitst afhankelijk van de kind-leidster ratio en gaat iedere pedagogisch medewerk(st)er met zijn eigen kinderen naar de eigen groep. Aan het einde van de dag om 17.30 uur worden de groepen weer samengevoegd en gaan de kinderen en de pedagogisch medewerk(st)ers naar de vaste stamgroep waar de ouders de kinderen op kunnen halen. 

Tevens houdt het Open deuren beleid in dat wij 2x per maand alle groepsdeuren openstellen en er op iedere groep een andere activiteit wordt aangeboden. De kinderen kunnen hierbij zelf de keuze maken welke activiteit zij willen doen en kunnen zo hun horizon verbreden. Leid(st)ers zullen de kinderen hierin stimuleren en aanmoedigen. Na een uur gaat iedereen weer naar zijn eigen groep terug en word het dagschema vervolgd. Voor de babygroep wordt per keer door de leidsters besloten of zij die dag meedoen of dat het te onrustig is om mee te doen. Dit zal voornamelijk het geval zijn als er veel jonge baby’s aanwezig zijn.Als u meer wilt weten over het open deuren beleid, neemt u dan gerust contact met ons op.

bottom of page